Electrical Engineering   Top 10 Student list

TOP 10 STUDENT OF 6TH SEMESTER

ELECTRICAL DEPARTMENT


GODHANI HITESH R.

VARA NIRAJ    HITESHBHAI

BHARGA YUSH B.

JOSHI RAJ J.

SPI= 9.43

SPI= 9.25

SPI= 9.21

SPI= 9.04

 

 

 

 

CHANIYARA MAYUR R

CHAUHAN DHAVAL A.

JANI UTTAM D

VASOYA AKSHAYKUMAR R

SPI= 8.86

SPI= 8.82

SPI= 8.64

SPI= 8.64

 

 

 

 

 

KATHIRIYA URVISH K

KALAVADIA HETKUMAR D

 

 

SPI= 8.61

SPI= 8.46